Southgate/ Tollgate Development

Outline planning is currently under discussion for 71 homes between the Tollgate, Antaron Avenue and Piercefield Lane. Details can be found on Ceredigion County Council website: –

http://forms.ceredigion.gov.uk/ufs/ufsmain?formid=DESH_PLANNING_APPS&ebd=0&ebp=20&ebz=1_1417554216888

Please note that objections need to be sent by the 18/12/2014. Please object to a major overdevelopment of the area and a potential loss of community facility.

http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=10002

Penparcau Christmas and New Year Diary

1st to 13th Dec – Sheep Trail around Penparcau. Find the sheep around Penparcau shops, answer the questions and win a prize.

3rd Dec at 4pm – Santa Sleigh Ride around Penparcau….route will be in the Cambrian news in coming weeks.

6th Dec at 2pm – 4.30pm for the Kids party and then Xmas lights switch on and stalls at the Boxing Club Building 5pm (£5 per stall)

8th Dec – Flying Start Xmas party 3.30 – 5.30pm

9th & 10th Dec – Llwyn yr Eos School Christmas concerts in St Anne’s – details from school but performances Tuesday afternoon and evening and Wednesday evening

10th Dec – not strictly Penparcau – but a memorial and thanksgiving service at the Crematorium at 2pm

13th Dec – Christmas Crafts and Activities with refreshments – 1pm to 4pm in St Anne’s – parallel with the event in Xmas Fayre at Neuadd Goffa 1pm – 5pm with Santa’s Grotto

14th Dec – Carols by Candlelight 6pm in Llanychaearn Church (Joint St Anne’s / Llanychaearn event)

17th Dec – Scouts and Guides Carol Service in St Anne’s

17th Dec – Bodlondeb Xmas Party at 2.30pm

18th Dec – Santa’s grotto 10.30am in St. Anne’s (Child-minders party Rhian)

19th Dec – Starkies Christmas Dinner – 5.30pm – booking essential!

21st Dec – Nativity and Christingle Service – 4pm in St Anne’s

22nd Dec – Carols and Communion in Bodlondeb 11.15am

23rd Dec – ‘Forget me Not’ Carols by Candlelight in the Donor Garden (Alan and Teresa)…Penparcau Beavers (scouts) singing

24th Dec – Midnight Communion – 11.30pm in St Anne’s

NADOLIG LLAWEN!! – MERRY CHRISTMAS!!

August 2014 Bank holiday refuse collection/ Casglu gwastraff Gwyl y Banc Awst 2014

There will be limited refuse collections on Bank Holiday Monday 25 August, as follows.

Black bag waste WILL be collected. If your scheduled collection day is Monday 25 August 2014, please present your black bag waste for collection as usual.
Recycling and Food Waste WILL NOT be collected. If your scheduled collection day is Monday 25 August 2014, please present your recycling and food waste for collection on Monday 1 September 2014.

All collections for the remainder of the week will be as normal.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff cyfyngedig ddydd Llun G?yl y Banc ar 25 Awst, fel a ganlyn.
BYDDANT YN CASGLU gwastraff mewn sachau duon. Os ydyw dydd Llun 25 Awst 2014 yn ddiwrnod casglu arferol i chi, gadewch eich sachau du allan fel arfer i’w casglu.
NI FYDDANT YN CASGLU deunydd ailgylchu na gwastraff bwyd. Os ydyw dydd Llun 25 Awst yn ddiwrnod casglu arferol i chi, dylech roi’ch deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd allan i’w casglu ddydd Llun 1 Medi 2014.
Bydd y gwasanaethau casglu sbwriel am weddill yr wythnos fel yr arfer.

Aberystwyth Museum

Don’t know what to do this summer? Why not visit Aberystwyth Museum on Terrace Road, Aberystwyth.
Entrance is free.
Between 11 July – 29 September, there is an exhibition “As Far as the Eye Can See”.
This summer explore the Ceredigion landscape through the medium of art, from the representational to the abstract.
Discover the works with family and friends using the activity trails and playful interactive displays.
For more detail, go to http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=197.
The museum is open 10am – 5pm from Monday to Saturday throughout the summer.

Ras yr Iaith ar y ffordd i Aberystwyth

http://rasyriaith.org/

Cynhelir y Ras ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014. Bydd yn rhedeg trwy 9 tref mewn 1 diwrnod!

Dyma’r Ras gyntaf erioed dros yr iaith Gymraeg. Dewch yn rhan o ras hwyl wrth i ni basio’r baton i basio’r iaith ymlaen. Byddwn yn rhedeg o Senedd-dy Glyndwr ym Machynlleth trwy canol trefi Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi. Nid ras gystadleuol yw hon. Yr enillydd fydd yr iaith Gymraeg, ein cymunedau a’n hiechyd wrth i ni dynnu pobl o bob cefndir at ei gilydd.

Dyma’r amseroedd y bydd y ras yn Aberystwyth

10.00 – km3 – Gwaelod grisiau Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

10.15 – km4 – Ffordd Llanbadarn, cyferbyn â’r maes criced

10.30 – km5 – Coedlan y Parc, i’r gorllewin o Gorsaf Heddlu Aberystwyth

10.45 – km6 – Llys y Brenin, Aberystwyth

11.00 – km7 – Gerddi Rheidol, Trefechan, Aberystwyth

11.15 – gorffen – Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau