Pythefnos Masnach Deg Aberystwyth

Mae pythefnos Masnach Deg 2013 eleni o’r 25ain o Chwefror hyd at y 10fed o Fawrth 2013.
Bydd hyn yn ddathliad i dref Aberystwyth gan fod statws Masnach Deg y dref wedi ei adnewyddu yn 2012.
Fe fydd y gweithgareddau yn cael ei gynnal gan y Brifysgol yn yr wythnos gyntaf.
Yn yr ail wythnos, bydd yr aelodau yn dosbarthu bananas i bawb yn Sgwar Owain Glyndwr am 11 y bore ar yr 2il o Fawrth.
Ar y 6ed o Fawrth, fel rhan o noson agored Coleg Ceredigion, byddant yn cynnal Sioe Ffasiwn dillad Masnach Deg rhwng 4 ac 8 yr hwyr.  Bydd y mynediad am ddim a chroeso mawr i bawb.
Ar y 9fed o Fawrth, fe fydd Canolfan y Morlan yn derbyn rhoddion o eitemau bwyd Masnach Deg ar gyfer banc bwyd Eglwys Santes Anne Penparcau. Fe fydd paned Masnach Deg am ddim i bawb sydd yn rhoi bwyd.

Yn ystod y cyfnod, fe fydd ysgolion yn cynnal cystadleuaethau crefft o hen eitemau Masnach Deg, yn ogystal a gwneud pwdinau sydd wedi eu gwneud gyda cynhwysion Masnach Deg.
Plis cefnogwch y digwyddiadau ar www.aberystwythfairtrade.org.uk neu dewch yn ffrind i ni ar Facebook.

Sioe Penparcau

Mae Fforwm Gymunedol Penparcau yn ceisio sefydlu Sioe ar gyfer ardal Penparcau. Bydd yn cael ei gynnal ar y 13eg o Orffennaf ar leoliad Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau.

Mae’r ysgol yn dathlu 60 mlynedd ers agor ar y lleoliad. Y gobaith yw y bydd cyn ddisgyblion yr ysgol yn defnyddio’r Sioe fel rheswm i ail gyfarfod.

Mae’r grwp yn cyfarfod i drafod manylion fel pa fath o gystadleuaethau fyddai yn addas, felly os ydych am ymuno a’r grwp, cysylltwch a Bryn Jones, Cymunedau’n Gyntaf.

Cofiwch gadw’r dyddiad!

Penparcau Show coming – 13 July 2013

 

The newly established Penparcau Forum met last Thursday in St Anne’s Church.

The key item discussed was establishing a show in July in Llwyn yr Eos School. This would have various competitions, dog show, gardening competition, cooking and craft competition as well as various stalls and entertainment.

Llwyn yr Eos Primary School is celebrating 60 years since opening its doors, therefore it is hoped that past school members will attend the event as an informal reunion.

The work is underway of trying to obtain funding, but if you are interested in sponsoring any event – please let us know.

Anybody interested in taking part or organising the show should contact bryn.jones@ceredigion.gov.uk