Abercycle Fest


We are all very excited about Aberystwyth Cycle Festival which is being held on the 24- 26 of May 2013.

Now in its fourth year, the Aberystwyth Cycle Festival is expanded to three days for 2013 and brings downhill mountain biking and a ‘Welsh Wild West’ sportive to the famous promenade to add to the already established Tour Series televised pro criterium race.

With some of Britain’s top cyclists making a rare appearance in Mid Wales, festival visitors can watch the all the on & off road action and also experience the beautiful and undiscovered lanes of Ceredigion on their own bikes.

Aberystwyth Town Council are very proud to be key sponsors of the event giving £7,000 to attract the best talent to Aberystwyth and the surrounding area.

For more details = go to http://www.abercyclefest.com/

New times for Penparcau Community Forum

Penparcau Community Forum has official taken over from Communities First Penparcau. The office will be manned by volunteers. You can follow details of the progress of the forum on Twitter: –
https://twitter.com/PenparcauForum
or on Facebook
https://www.facebook.com/PenparcauCommunityForum

Charitable registration is in progress.
If you are able to give any help to the organisation, please contact.

Community Transport Roadshow/ Taith trafnidiaeth gymunedol

Dymuna Trafnidiaeth Gymunedol Ceredigion estyn gwahoddiad cynnes I chi I ymuno yn ein “sioe deithiol”.

Bydd yn cael ei gynnal yn swyddfa Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE ar 11 o Ebrill, 10.30y.b – 12y.p

Bydd Cludiant Gymunedol yn dangos I aelodau o’r gymuned y nifer o opsiynau trafnidiaeth sydd ar gael yn eich ardal,
ac yn croesawi y gyfle I wrando ar eich barn ynghylch a trafnidiaeth

Ceredigion Community Transport wish to extend a warm welcome to you to our Community Transport Roadshow ~

It will be held at Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE from 10:30am – 12pm on the 11th April 2013.

Community Transport will be showing members of the local community the transport options that are available in your area and give an opportunity to hear your views regarding transport.

Sioned Lewis
Volunteering Promotional Officer

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol CEREDIGION Association of Voluntary Organisations

St Brieuc 40th Twinning Party

2013 is the year for 40th celebrations. It is the birthday of Aberystwyth’s town twinning partnership with St. Brieuc, Brittany. To celebrate – Aberystwyth Museum will be displaying archive objects and ephemera from the last forty years’ history of the twinning and a small display on our twin town St. Brieuc in the museum auditorium. From the 15th of April and 24th of May 2013 at Aberystwyth Museum.

2013 yw’r flwyddyn ar gyfer dathliadau 40 oed. Mae’n ben-blwydd Aberystwyth yn gefeillio trefi gyda St. Brieuc, Llydaw. I ddathlu – bydd Amgueddfa Aberystwyth yn arddangos gwrthrychau archif ac effemera o hanes y deugain mlynedd diwethaf y gefeillio ac arddangosfa fach ar ein gefeilldref St Brieuc yn yr awditoriwm yr amgueddfa. O 15 Ebrill hyf at 24 o Fai 2013 yn Aberystwyth Amgueddfa.