Consultation on Devolution

The Commission on Devolution in Wales has begun a programme of public engagement events across Wales to hear as broad a range of views as possible in our review of the current devolution settlement.

The Commission’s programme is set out below, and further information and other ways to share views is available on our website at http://commissiononoevolutioninwales.independent.gov.uk/get-involved

Mae’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru wedi dechrau rhaglen o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Cymru er mwyn clywed ystod mor eang â phosib o farn yn ein hadolygiad o’r setliad datganoli presennol.

Mae rhaglen y Comisiwn i’w gweld isod, ac mae rhagor o wybodaeth a ffyrdd eraill o rannu barn ar gael ar ein gwefan yn http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/cy/cymryd-rhan/

Tue / Maw
25/06/13
1830-200 National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
SY23 3BU Public meeting / Cyfarfod cyhoeddus