Diwrnod Sgip/ Skip Day

Diolch i bawb am helpu gyda’r diwrnod sgip heddiw. Heol Tynyfron yn edrych llawer gwell. Bydd diwrnod sgip arall ar y 4ydd o Fedi ar Maes Heli. Cofiwch hel eich llanast.
Thanks to everybody for helping with the skip day today. Heol Tynyfron looking much better. There will be another skip day on the 4th of September in Maes Heli. Remember to sort out your rubbish in advance.

Grwp newydd Cymraeg ym Mhenparcau/ New welsh group

Nos Fercher, 14 o Awst, byddwn yn sefydlu grwp newydd ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg i gael cwrdd a defnyddio eu Cymraeg. Byddwn yn cwrdd yn y Tollgate am 8 o’r gloch. Croeso i bawb ddod am sgwrs.

Wednesday, 14th of August, we will be launching a new group for Welsh speakers and Welsh learner to meet and use their Welsh. We will meeting the the Tollgate at 8pm. Everybody welcome to come for a chat.