Changes to Lloyds buses timetable over Christmas

Rhagfyr / December 2013
Trefniant Diwrnod Dyddiad/Date Day Arrangement
Gwasanaeth arferol Dydd Llun 23 Monday Normal service
Gwasanaeth arferol Dydd Mawrth 24 Tuesday Normal service
Dim gwasanaeth Dydd Mercher 25 Wednesday No service
Dim gwasanaeth Dydd Iau 26 Thursday No service
Gwasanaeth arferol Dydd Gwener 27 Friday Normal service
Gwasanaeth arferol Dydd Sadwrn 28 Saturday Normal service
Gwasanaeth y Sul Dydd Sul 29 Sunday Sunday service
Gwasanaeth arferol Dydd Llun 30 Monday Normal service
Gwasanaeth arferol Dydd Mawrth 31 Tuesday Normal service

Ionawr / January 2014
Trefniant Diwrnod Dyddiad/Date Day Arrangement
Dim gwasanaeth Dydd Mercher 01 Wednesday No service
Gwasanaeth arferol Dydd Iau 02 Thursday Normal service
Gwasanaeth arferol Dydd Gwener 03 Friday Normal service

01654 702 100
info@lloydscoaches.com
www.lloydscoaches.com

Senior Citizen Christmas Dinner/ Cinio Nadolig Henoed Aberystwyth

Aberystwyth Town Council have decided on a date for the Senior Citizen Christmas Dinner – 11th of December at 12.30pm in Llety Parc, Aberystwyth. The cost is £3 per head and three course meal will be served as well as entertainment. Tickets will be available from the Town Council office in 11 Baker Street, or contact on 01970 624761 between 10 and 12.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi penderfynu ar ddyddiad ar gyfer yr Cinio Nadolig yr Henoed Aberystwyth ar y 11 Rhagfyr am 12.30 y prynhawn yn Llety Parc, Aberystwyth. Y gost yw £3 y pen a bydd pryd tri chwrs yn cael ei gyflwyno yn ogystal ag adloniant. Bydd tocynnau ar gael o swyddfa Cyngor Tref yn 11 Stryd y Popty, neu cysylltwch ar 01970 624761 rhwng 10 a 12.