Ras yr Iaith ar y ffordd i Aberystwyth

http://rasyriaith.org/

Cynhelir y Ras ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014. Bydd yn rhedeg trwy 9 tref mewn 1 diwrnod!

Dyma’r Ras gyntaf erioed dros yr iaith Gymraeg. Dewch yn rhan o ras hwyl wrth i ni basio’r baton i basio’r iaith ymlaen. Byddwn yn rhedeg o Senedd-dy Glyndwr ym Machynlleth trwy canol trefi Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi. Nid ras gystadleuol yw hon. Yr enillydd fydd yr iaith Gymraeg, ein cymunedau a’n hiechyd wrth i ni dynnu pobl o bob cefndir at ei gilydd.

Dyma’r amseroedd y bydd y ras yn Aberystwyth

10.00 – km3 – Gwaelod grisiau Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

10.15 – km4 – Ffordd Llanbadarn, cyferbyn â’r maes criced

10.30 – km5 – Coedlan y Parc, i’r gorllewin o Gorsaf Heddlu Aberystwyth

10.45 – km6 – Llys y Brenin, Aberystwyth

11.00 – km7 – Gerddi Rheidol, Trefechan, Aberystwyth

11.15 – gorffen – Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau

Memorial Garden Opening

The memorial garden in honour of organ donors and their families across the road from Penparcau butchers on the corner of Heol Y Wern. It will be officially openend at 12 o’clock on the 9th of July 2014. Afterwards an awareness reception will be held at the Tollgate where there will be the advisors on information about how organ donation works.
The event will be openend by the Mayoress Brenda Haines
If you are coming to this event, please bring a red helium balloon to be released in honour of organ donors. Thank you.
This has been a community project and we are very grateful to all that have contributed thank you
All welcome.