August 2014 Bank holiday refuse collection/ Casglu gwastraff Gwyl y Banc Awst 2014

There will be limited refuse collections on Bank Holiday Monday 25 August, as follows.

Black bag waste WILL be collected. If your scheduled collection day is Monday 25 August 2014, please present your black bag waste for collection as usual.
Recycling and Food Waste WILL NOT be collected. If your scheduled collection day is Monday 25 August 2014, please present your recycling and food waste for collection on Monday 1 September 2014.

All collections for the remainder of the week will be as normal.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff cyfyngedig ddydd Llun G?yl y Banc ar 25 Awst, fel a ganlyn.
BYDDANT YN CASGLU gwastraff mewn sachau duon. Os ydyw dydd Llun 25 Awst 2014 yn ddiwrnod casglu arferol i chi, gadewch eich sachau du allan fel arfer i’w casglu.
NI FYDDANT YN CASGLU deunydd ailgylchu na gwastraff bwyd. Os ydyw dydd Llun 25 Awst yn ddiwrnod casglu arferol i chi, dylech roi’ch deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd allan i’w casglu ddydd Llun 1 Medi 2014.
Bydd y gwasanaethau casglu sbwriel am weddill yr wythnos fel yr arfer.