Pythefnos Masnach Deg Aberystwyth

Mae pythefnos Masnach Deg 2013 eleni o’r 25ain o Chwefror hyd at y 10fed o Fawrth 2013.
Bydd hyn yn ddathliad i dref Aberystwyth gan fod statws Masnach Deg y dref wedi ei adnewyddu yn 2012.
Fe fydd y gweithgareddau yn cael ei gynnal gan y Brifysgol yn yr wythnos gyntaf.
Yn yr ail wythnos, bydd yr aelodau yn dosbarthu bananas i bawb yn Sgwar Owain Glyndwr am 11 y bore ar yr 2il o Fawrth.
Ar y 6ed o Fawrth, fel rhan o noson agored Coleg Ceredigion, byddant yn cynnal Sioe Ffasiwn dillad Masnach Deg rhwng 4 ac 8 yr hwyr.  Bydd y mynediad am ddim a chroeso mawr i bawb.
Ar y 9fed o Fawrth, fe fydd Canolfan y Morlan yn derbyn rhoddion o eitemau bwyd Masnach Deg ar gyfer banc bwyd Eglwys Santes Anne Penparcau. Fe fydd paned Masnach Deg am ddim i bawb sydd yn rhoi bwyd.

Yn ystod y cyfnod, fe fydd ysgolion yn cynnal cystadleuaethau crefft o hen eitemau Masnach Deg, yn ogystal a gwneud pwdinau sydd wedi eu gwneud gyda cynhwysion Masnach Deg.
Plis cefnogwch y digwyddiadau ar www.aberystwythfairtrade.org.uk neu dewch yn ffrind i ni ar Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *