St Brieuc 40th Twinning Party

2013 is the year for 40th celebrations. It is the birthday of Aberystwyth’s town twinning partnership with St. Brieuc, Brittany. To celebrate – Aberystwyth Museum will be displaying archive objects and ephemera from the last forty years’ history of the twinning and a small display on our twin town St. Brieuc in the museum auditorium. From the 15th of April and 24th of May 2013 at Aberystwyth Museum.

2013 yw’r flwyddyn ar gyfer dathliadau 40 oed. Mae’n ben-blwydd Aberystwyth yn gefeillio trefi gyda St. Brieuc, Llydaw. I ddathlu – bydd Amgueddfa Aberystwyth yn arddangos gwrthrychau archif ac effemera o hanes y deugain mlynedd diwethaf y gefeillio ac arddangosfa fach ar ein gefeilldref St Brieuc yn yr awditoriwm yr amgueddfa. O 15 Ebrill hyf at 24 o Fai 2013 yn Aberystwyth Amgueddfa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *