Community Transport Roadshow/ Taith trafnidiaeth gymunedol

Dymuna Trafnidiaeth Gymunedol Ceredigion estyn gwahoddiad cynnes I chi I ymuno yn ein “sioe deithiol”.

Bydd yn cael ei gynnal yn swyddfa Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE ar 11 o Ebrill, 10.30y.b – 12y.p

Bydd Cludiant Gymunedol yn dangos I aelodau o’r gymuned y nifer o opsiynau trafnidiaeth sydd ar gael yn eich ardal,
ac yn croesawi y gyfle I wrando ar eich barn ynghylch a trafnidiaeth

Ceredigion Community Transport wish to extend a warm welcome to you to our Community Transport Roadshow ~

It will be held at Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE from 10:30am – 12pm on the 11th April 2013.

Community Transport will be showing members of the local community the transport options that are available in your area and give an opportunity to hear your views regarding transport.

Sioned Lewis
Volunteering Promotional Officer

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol CEREDIGION Association of Voluntary Organisations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *