Eisteddfod Aberystwyth

Yfory – 1af o Fai, bydd Aberystwyth yn cynnal yr eisteddfod gyntaf i’r dref Aberystwyth ers amser maith. Bydd yr Eisteddfod yn cychwyn am 5 yr hwyr yn y Morlan, Aberystwyth. Dewch yn llu.
Cofiwch gefnogi ein eisteddfod leol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>