Eisteddfod Aberystwyth

Yfory – 1af o Fai, bydd Aberystwyth yn cynnal yr eisteddfod gyntaf i’r dref Aberystwyth ers amser maith. Bydd yr Eisteddfod yn cychwyn am 5 yr hwyr yn y Morlan, Aberystwyth. Dewch yn llu.
Cofiwch gefnogi ein eisteddfod leol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *