Litter pick/ Casglu sbwriel

Last night (Tuesday – 21st of May), a group of 12 Penparcau residents carried out a litter collection in the park area. The event was organised by Penparcau Community Forum in association with Penparcau Youth Group. Equipment had been provided by Keep Wales Tidy with thanks to Richard Thomas for organising this. It is hoped that more events of this kind can be arranged in future. If you are interested in helping, please contact the Forum.

Neithiwr (nos Fawrth – 21 o Fai), aeth grwp o 12 o drigolion Penparcau i gasglu gwastraff yn ardal y parc. Roedd y digwyddiad wedi ei drefnu gan Fforwm Cymuned Penparcau gyda help gan Grwp Ieuenctid Penparcau. Darparwyd newyddau gan Cadw Cymru’n Daclus – gyda diolch yn fawr i Richard Thomas am drefnu hwn. Rydym yn gobeithio gallu trefnu mwy o ddigwyddiadau o hyn ymlaen. Os gall rhai a diddordeb gysylltu gyda’r Fforwm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *