Ad-drefnu ysgolion yn Nhregaron

Fe fydd yna gyfarfod arbennig o Gabinet Cyngor Ceredigion yn cael ei gynnal fory er mwyn trafod adroddiad sy’n argymell cael gwared ar chweched dosbarth a chau dwy ysgol gynradd.

Os bydd y cyfarfod Cabinet yn cytuno, fe fydd yr ymgynghori’n dechrau ar ddileu’r chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Tregaron a chreu ysgol 3-16 oed ar y campws.

Fe fyddai hynny’n golyg cau ysgol gynradd y dref ac ysgol gynradd y pentre’ drws nesa’, Llanddewi Brefi.

Yn ôl swyddogion addysg y sir, does dim modd cynnal y sefyllfa bresennol ac mae’r gost o gynnal chweched dosbarth yn fwy na’r arian sy’n dod gan Lywodraeth Cymru.

Y disgwyl yw mai 28 o ddisgyblion chweched dosbarth fyddai yn yr ysgol erbyn mis Medi nesa’ – o dan y cynlluniau newydd fe fyddai ganddyn nhw’r dewis i fynd i Aberystwyth, Llanbed ne Aberaeron.

Mae nifer y llefydd gwag yn yr ysgol Uwchradd a’r ddwy ysgol gynradd lawer uwch na’r 10% sy’n cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae ysgol 3-18 eisoes wedi ei sefydlu yn Llanbed ac mae cynlluniau tebyg yn cael eu trafod yn Llandysul.

Yn ôl y Cynghorydd Hag Harris, sydd â chyfrifoldeb dros Addysg yng nghabinet y Cyngor Sir Ceredigion, “Rydym am fynd allan i ymgynghori a siarad gyda’r gymuned, ac rydym eisoes wedi cyfarfod gyda llywodraethwyr y tair ysgol yr wythnos ddiwethaf ac wythnos yma buom yn siarad gyda staff i esbonio’r sefyllfa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *