Grwp newydd Cymraeg ym Mhenparcau/ New welsh group

Nos Fercher, 14 o Awst, byddwn yn sefydlu grwp newydd ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg i gael cwrdd a defnyddio eu Cymraeg. Byddwn yn cwrdd yn y Tollgate am 8 o’r gloch. Croeso i bawb ddod am sgwrs.

Wednesday, 14th of August, we will be launching a new group for Welsh speakers and Welsh learner to meet and use their Welsh. We will meeting the the Tollgate at 8pm. Everybody welcome to come for a chat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *