Gwasanaeth Cymraeg?

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau – da neu wael – o ddefnyddio’r Gymraeg yn y:

feddygfa
fferyllfa
deintyddfa
optegydd

Hefyd gyda nyrsys practis, timau amlddisgyblaethol yn y gymuned a llinell Galw Iechyd Cymru.
Maent eisiau clywed am effaith profiadau o dderbyn neu fethu â derbyn gwasanaeth gofal sylfaenol yn Gymraeg.

Maent am glywed gan unrhyw un sydd wedi cael profiad fel claf neu ddefnyddiwr, aelodau teulu neu gynhalwyr neu ofalwyr yn y 12 mis diwethaf.

Am fwy o wybodaeth neu i gyflwyno tystiolaeth ewch i’n gwefan: comisiynyddygymraeg.org

Y dyddiad cau yw 11 Hydref 2013
Gallwch chi hefyd ffonio ar 0845 6033221 neu e-bostio:
YmholiadIechyd@comisiynyddygymraeg.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>