Ffair Nadolig Plaid Cymru/ Plaid Cymru Christmas fair

PLAID CYMRU ABERYSTWYTH & PENPARCAU

Cofiwch am Ffair y Blaid wythnos i ddydd Sadwrn : 7/12/13 yn Neuadd y Buarth 11am – 2pm
* Os oes gennych lyfrau i’w cyfrannu, dewch a nhw i Neuadd y Buarth ar fore’r fair.
* Gwobrau raffl, cacennau, jams, chytni, cardiau ac amrywiol o stondinau eraill.
* Mynediad am ddim – dewch draw am baned o de neu coffi.

Remember that the Plaid Cymru Christmas Fair is on week Saturday : 7/12/13 in Buarth Hall 11am-2pm
* If you have books to contribute, bring them to the Buarth Hall on the morning of the Fair.
* Rafle prizes, cakes, jams, chutney, cards and various other stalls.
* Free entry – come over for a cup of tea or coffee.

Gyda diolch / With thanks

Cangen Aberystwyth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *