Esquel twinning/ Noson Partneriaeth Esquel

Mae Cymdeithas Partneriaeth Pobl Aberystwyth/ Esquel yn estyn gwahoddiad twymgalon i chi i Noson Agored Patagonia. Fe’i chynhelir Nos Fercher, 11eg Rhagfyr, am 7.30pm yn Y Morlan, ac fe ddarperir lluniaeth ysgafn.

Ein gobaith yw codi ymwybyddiaeth o bartner mwyaf newydd Aberystwyth, sef tref Esquel yn Chubut, Patagonia, yn ogystal â’r ffaith fod 150 mlynedd wedi mynd heibio ers i’r gwladychwyr cyntaf lanio ym Mhatagonia. Bydd Dr. Stephen Tooth, Is-Gadeirydd y gymdeithas, a’i gyd-weithiwr, Dr Hywel Griffiths, yn rhoi cyflwyniad cryno am eu prosiect cyfredol yngl?n â’r anawsterau a’r holl faterion a wynebai’r gwladychwyr cyntaf hynny.

The Aberystwyth/ Esquel Peoples in Partnership Association cordially invites you to attend a Patagonia Open Evening. It will take place on Wednesday, 11th December, at 7.30pm in Y Morlan. There will be light refreshments.

We are hoping to raise awareness of Aberystwyth newest partner, the town of Esquel in Chubut, Patagonia, as well as the coming 150th anniversary of the landing of the first Welsh settlers in Patagonia. Dr. Stephen Tooth, our Vice-Chairman, and his colleague Dr Hywel Griffiths will give a short presentation about their current project about the issues confronting those first settlers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *