Christmas Gifts Appeal/ Apel anrhegion Nadolig

The Care Society are holding a Christmas Gifts Appeal for the children of their clients. If any presents are left over we will the be donating them to other charities we closely work alongside with in Ceredigion.

Many of us have no idea what it feels like to have little or nothing under the tree on Christmas morning but in these difficult economic times, there will be children and teenagers in your community facing a bleak Christmas. By donating a new gift to our Christmas Gifts Appeal you could make a real difference and put a smile on the face of a child or teenager.

Please support by bringing a new, unwrapped present, no later than 3.00pm on Wednesday 18th December at either our Charity Shop in 28 Chalybeate Street, Aberystwyth or our Cardigan office in Greystones, 29 Priory Street, Cardigan. The gifts will then be wrapped and distributed to those in need.

For further information please contact the Charity Shop from Monday to Saturday between 10.00am to 4.00pm on: 01970 639458 OR send a message on social media pages: www.facebook.com/ceredigioncaresociety / www.twitter.com/care_society

Also, if you are able to spare a day in helping out to wrap the Christmas presents at the Charity Shop in Aberystwyth, please contact the Volunteer Coordinator as soon as possible on 01970 639111.

By giving a gift, you can make a real difference to our Christmas Gifts Appeal. Thank you.

Mae’r Gymdeithas Gofal yn cynnal Apêl Anrhegion Nadolig i blant ein cleientiaid. Os bydd unrhyw anrhegion yn cael eu dros ben y byddwn yn eu rhoi i elusennau eraill yng Ngheredigion rydym yn gweithio’n agos gyda nhw.

Mae llawer ohonom heb unrhyw syniad sut mae’n teimlo i gael ychydig neu ddim o dan y goeden ar fore Nadolig, ond yn y cyfnod economaidd anodd, bydd Nadolig llwm yn wynebu plant a phobl ifanc yn eich cymuned. Drwy gyfrannu rhodd newydd i’r Apêl Anrhegion Nadolig Apêl, gallech chi wneud gwahaniaeth go iawn ac yn rhoi gwên ar wyneb plentyn neu berson ifanc.

Cefnogwch drwy ddod anrheg newydd, heb eu lapio, heb fod yn hwyrach na 15:00 ar ddydd Mercher 18 Rhagfyr naill ai ein Siop Elusen yn 28 Chalybeate Street, Aberystwyth neu ein swyddfa Aberteifi yn Greystones, 29 Stryd y Priordy, Aberteifi. Yna bydd y rhoddion yn cael eu lapio a’u dosbarthu i’r rhai mewn angen .

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Siop Elusen o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10:00-16:00 ar: 01970 639458 neu anfonwch neges ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com / ceredigioncaresociety / www.twitter.com / care_society

Hefyd, os ydych yn gallu sbario diwrnod i helpu i lapio anrhegion Nadolig yn ein Siop Elusen yn Aberystwyth, plis cysylltwch â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr cyn gynted ag y bo modd ar 01970 639111 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *