Ysbyty Bronglais/ Bronglais Hospital

Mae Cyngor Tref Aberystwyth gan ein bod yn bwriadu trefnu cyfarfod cyhoeddus brys ynglyn a Ysbyty Bronglais ar y 10fed o Ionawr 2014 am 7.30 yr hwyr yn Aberystwyth yn Neuadd Ysgol Penweddig. Mae croeso mawr i chi fynychu a chyfrannu os byddwch yn dymuno.

Aberystwyth Town Council are organising an emergency public meeting regarding concerns over Bronglais Hospital on the 10th of January 2014 at 7.30pm in Aberystwyth in Penweddig School Hall. You are most welcome to attend and contribute if you want.

More information on https://www.facebook.com/pages/Save-Bronglais-Hospital/123628054426386 or http://www.savebronglais.co.uk/index.php/en/contact-us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *