Cyfarfod Cyhoeddus/ Public Meeting

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council
yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod:
are holding a public meeting to discuss:
Ysbyty Bronglais Hospital
Yn Neuadd Ysgol Penweddig /
Penweddig School Hall, Aberystwyth
10/1/2014 7.30 pm

Bronglais advert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *