Pen Dinas Volunteer Days

There will be two volunteer days are Saturday 8th and Saturday 15th February 2014, with Peter Drake and Aberystwyth Conservation Volunteers. Additional help welcome – it would be great if you are able to circulate.

We’ll meet by the Cae Job entrance at 10am, but if people wanted to join us later, follow the top path up towards the monument and it should be obvious where we’re working.

Bydd dau o ddiwrnod gwirfoddoli ar Ddydd Sadwrn 8fed a dydd Sadwrn 15 Chwefror, 2014, gyda Peter Drake a Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth. Help croeso i unrhyw un ymuno – byddai’n wych os ydych yn gallu lledu’r neges.

Byddwn yn cyfarfod wrth y fynedfa Cae Job am 10am, ond os bydd pobl eisiau i ymuno â ni yn nes ymlaen, dilynwch y llwybr uchaf i fyny tuag at yr heneb a dylai fod yn amlwg lle rydym yn gweithio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *