Da iawn Llwyn yr Eos

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Llwyn yr Eos ar gael adroddiad Estyn da iawn. Gallwch ddarllen copi o’r adroddiad ar wefan Estyn. Diolch yn fawr i’r holl athrawon am eu holl waith.

http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6672314/
www.estyn.gov.uk/…1/inspection-report-ysgol-llwyn-yr-eos-2013/?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *