Isafswm cyflog / Minimum wage

Mae’r Comisiwn Cyflogau Isel wedi argymell cynnydd o 3% yn yr isafswm cyflog i £6.50 yr awr i oedolion, dywedodd Ysgrifennydd Busnes Vince Cable wrth Aelodau Seneddol. Bydd yr isafswm cyflog yn debygol o gynyddu ar y 1af o Hydref 2014.

Dywedodd Mr Cable fyddai’r cynnydd cyntaf mewn termau real ers 2008 os bydd y llywodraeth yn derbyn y cynnig.

The Low Pay Commission has recommended a 3% increase in the minimum wage to £6.50 an hour for adults, Business Secretary Vince Cable has told MPs.

Mr Cable said it would be the first increase in real terms since 2008 if the government accepts the proposal.

The minimum wgae is likely to raise on the 1st of October 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *