Dydd Sadwrn mawr Plaid Cymru / Plaid Cymru Super Saturday – 12/4/2014

To meet in Mudiad Meithrin office, Integrated Centre, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth, SY23 1PD
10 am – Tea and coffee
10.30 am – Constituency meeting and explaining the European campaign
11.15 am – Campaigning training session with Geraint Day
12.30 pm – Lunch
1.00 pm – Canvassing and distributing
Come and join the start of the campaign. There will be translation facilities available.

I gyfarfod yn swyddfa Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth, SY23 1PD
10 y bore – Te a choffi
10.30 y bore – Cyfarfod etholaeth ac esbonio ymgyrch Ewrop
11.15 y bore – Sesiwn hyfforddiant ymgyrchu gyda Geraint Day
12.30 – cinio
1 y prynhawn – canfasio a dosbarthu
Dewch i ymuno gyda dechrau ymgyrch Ewrop. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.

One thought on “Dydd Sadwrn mawr Plaid Cymru / Plaid Cymru Super Saturday – 12/4/2014

  1. Mor siomedig i golli hwn – dw i wedi cael fy mwcio fel siaradwr mewn cynhadledd y Sadwrn yma ers misoedd. Pob lwc i bawb! I will be out on the doorsteps with you all at other times, many of them, I promise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *