Ras yr Iaith ar y ffordd i Aberystwyth

http://rasyriaith.org/

Cynhelir y Ras ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014. Bydd yn rhedeg trwy 9 tref mewn 1 diwrnod!

Dyma’r Ras gyntaf erioed dros yr iaith Gymraeg. Dewch yn rhan o ras hwyl wrth i ni basio’r baton i basio’r iaith ymlaen. Byddwn yn rhedeg o Senedd-dy Glyndwr ym Machynlleth trwy canol trefi Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi. Nid ras gystadleuol yw hon. Yr enillydd fydd yr iaith Gymraeg, ein cymunedau a’n hiechyd wrth i ni dynnu pobl o bob cefndir at ei gilydd.

Dyma’r amseroedd y bydd y ras yn Aberystwyth

10.00 – km3 – Gwaelod grisiau Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

10.15 – km4 – Ffordd Llanbadarn, cyferbyn â’r maes criced

10.30 – km5 – Coedlan y Parc, i’r gorllewin o Gorsaf Heddlu Aberystwyth

10.45 – km6 – Llys y Brenin, Aberystwyth

11.00 – km7 – Gerddi Rheidol, Trefechan, Aberystwyth

11.15 – gorffen – Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *