Cymunedau’n Gyntaf

Cynhaliwyd cyfarfod heno (7fed o Dachwedd) i drafod sefydlu Fforwm Penparcau. Y bwriad yw y bydd hwn yn cymryd gwaith Cymunedau’n Gyntaf ac yn ymgymryd a rhywfaint o waith cymunedol, megis digwyddiadau.

Cafwyd trafodaeth ynglyn a blaenoriaethau i’r Gymuned a thrafodwyd cael gwefan gymunedol, digwyddiadur/ calendr, caffi cymunedol a datblygu cysylltiadau agosach gyda busnes.

Penodwyd Dylan Jones fel Cadeirydd y Fforwm newydd gyda Goronwy Edwards yn Is-Gadeirydd. Bydd y gwaith yn dechrau i chwilio am gyllid ar gyfer sefydlu’r fenter gymunedol yma.

Oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cymryd rhan?  Beth ydych chi yn feddwl sydd angen ar y gymuned ym Mhenparcau? Ydych chi yn meddwl y dylai’r gymuned drefnu digwyddiadau eu hunain?  Rhowch nodyn i ni ar y blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *