Sioe Penparcau

Mae Fforwm Gymunedol Penparcau yn ceisio sefydlu Sioe ar gyfer ardal Penparcau. Bydd yn cael ei gynnal ar y 13eg o Orffennaf ar leoliad Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau.

Mae’r ysgol yn dathlu 60 mlynedd ers agor ar y lleoliad. Y gobaith yw y bydd cyn ddisgyblion yr ysgol yn defnyddio’r Sioe fel rheswm i ail gyfarfod.

Mae’r grwp yn cyfarfod i drafod manylion fel pa fath o gystadleuaethau fyddai yn addas, felly os ydych am ymuno a’r grwp, cysylltwch a Bryn Jones, Cymunedau’n Gyntaf.

Cofiwch gadw’r dyddiad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *