Penparcau Councillors

Croeso i bawb i wefan Plaid Cymru Penparcau. Mae croeso i chi wneud unrhyw sylwadau neu ddefnyddio’r wefan i gael mwy o wybodaeth am waith eich cynghorwyr. Os byddwch angen unrhyw wybodaeth pellach, plis cysylltwch drwy: –

Welcome to Plaid Cymru Penparcau website. You are more than welcome to leave any comments or read more about the work carried out by your councillors.  If you need any further information, please contact on:-

Swyddfa/ Office

32 Heol y Wig, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LN.

Ffoniwch/ Call on:-

01970 624516