Kevin Price

Mae Kevin yn wreiddiol o Swydd Stafford ac mae’n byw ym Mhenparcau ers saith mlynedd. Graddiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae’n datblygwr meddalwedd cyfrifiaduron. Mae’n aelod o Glwb Athletau Aberystwyth yn ogyst?l â chefnogi ymgyrch i gael trac athletau i Geredigion.

Mae Kevin Price yn arbenigwr Systemau Technolog Gwybodaeth ac wedi diweddaru gwefan Cyngor Tref Aberystwyth – www.aberystwyth.gov.uk

Kevin is originally from Staffordshire, and has lived in Penparcau for seven years. He is a graduate from Aberystwyth University and works as a computer software developer. He is a member of Aberystwyth Athletics Club as well as a great supporter of the campaign for an athletics track for Ceredigion.

Kevin has been working on redeveloping Aberystwyth Town Council’s website www.aberystwyth.gov.uk