Talat Chaudhri

Mae Talat yn wreiddiol o Swydd Essex ac yn byw yn ardal Aberystwyth ers 1998 heblaw am gyfnod bach yng Nghaerfaddon. Bu’n byw yn ward Penparcau ac mae ganddo fe busnes technoleg gwybodaeth ym Mhorth-y-De hefyd. Mae e wedi dysgu Cymraeg a Llydaweg i oedolion ac mae e’n ieithydd academaidd.

Mae Talat wedi bod yn weithgar dros Benparcau hyd yn oed cyn ymuno รข Chyngor y Dref. Trefnodd arwyddion newydd i Borth-y-De, fydd yn cael eu rhoi i fyny y flwyddyn nesaf. Mae e’n aelod gweithgar o’r grŵp gefeillio St Brieuc.

Talat is originally from Essex and has lived in the Aberystwyth area since 1998 apart from a short time in Bath. He lived in Penparcau ward and he has an IT business in Southgate as well. He has taught Welsh and Breton to adults and he is an academic linguist.

Talat has worked hard for Penparcau even before joining the Town Council. He arranged for new signs for Southgate, which will be put up next year. He is an active member of the St Brieuc town twinning group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *