Communities First?

A meeting was held tonight (7th of November) to set up Penparcau Forum to undertake some of the work from Communities First as the funding is ceasing in March 2013. The aim is to have a community led organisation to carry out voluntary tasks.

Dylan Jones was elected as the Chair of the Forum, Goronwy Edwards was elected as Vice-Chair of the organisation.

Among the items discussed was what is needed for the Penparcau community. For instance a community website, calendr of events, community cafe and better links with other organisation.

What do you think Penparcau needs? Do we need more events? Do we need an organisation to help with the community? Please give us any feedback on the blog.

Cymunedau’n Gyntaf

Cynhaliwyd cyfarfod heno (7fed o Dachwedd) i drafod sefydlu Fforwm Penparcau. Y bwriad yw y bydd hwn yn cymryd gwaith Cymunedau’n Gyntaf ac yn ymgymryd a rhywfaint o waith cymunedol, megis digwyddiadau.

Cafwyd trafodaeth ynglyn a blaenoriaethau i’r Gymuned a thrafodwyd cael gwefan gymunedol, digwyddiadur/ calendr, caffi cymunedol a datblygu cysylltiadau agosach gyda busnes.

Penodwyd Dylan Jones fel Cadeirydd y Fforwm newydd gyda Goronwy Edwards yn Is-Gadeirydd. Bydd y gwaith yn dechrau i chwilio am gyllid ar gyfer sefydlu’r fenter gymunedol yma.

Oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cymryd rhan?  Beth ydych chi yn feddwl sydd angen ar y gymuned ym Mhenparcau? Ydych chi yn meddwl y dylai’r gymuned drefnu digwyddiadau eu hunain?  Rhowch nodyn i ni ar y blog.