Hyrwyddo’r Adizone/ Adizone promotion on S4C

http://www.s4c.co.uk/clic/e_level2.shtml?programme_id=503074646

Ffilm yn dechrau ar 17.22 munud
Film starts at 17.22 minute.

Diolch i Ysgol Llwyn-yr- Eos am gymryd rhan
Thanks to Llwyn-Yr-Eos School for participating.